لوسترهای چوبی

صنایع لوستر چشمه نور با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقدام به تولید لوسترهای چوبی و آویزهای چوبی در طرح های متنوع نموده است. این لوسترهای چوبی مناسب همه نوع آب هوای ایران بویژه شهرهای مرطوب شمالی ایران هستند.