لوسترهای دایکاست (طرح برنز)

لوسترهای دایکاست یا طرح برنز در تنوعی بی نظیر قابل عرضه می باشند. این لوسترها عمدتا از جنس آلومینیوم هستند.