حق هر خریداری است که پس از انجام خرید، نسبت به عملکرد مناسب محصول خود اطمینان داشته باشد. ما به احترام انتخاب شما برای تمامی محصولات کارت پشتوانه خرید تهیه نموده ایم. این کارت نشانگر تعهد ماست تا هر لحظه که احیانا شما با مشکلی مواجه شدید، تلاش خود را به کار گرفته و آن را حل نماییم. هم در تامین قطعات و هم در تعمیر با شما همراه خواهیم بود.

از شما تقاضا داریم پس از خرید و پس از اطمینان از سلامت محصول، شماره درج شده روی کارت پشتوانه خرید را به سامانه پیامکی 2155050024 پیامک بزنید. در پاسخ مدت اعتبار کارت مذکور و اصل بودن محصول خریداری شده به تایید می رسد

سابقه درخشان 26 ساله در عرصه هنر صنعت لوستر و رضایت بیش از 85 درصدی مشتریان از محصولات طی این مدت نشانی از تعهد ما به خدمات و محصولاتی است که برای شما فراهم می آوریم.